Avis d’inspecció técnica de maquinària agrícola

Revisió tècnica maquinària agrícola

El dia 30 de maig de  les 9:00 a les 13 hores es desplaçara en el nostre municipi la unitat móbil per tal de pasar la inspecció técnica de la maquinària agrícola que estarà ubicada el lloc habitual.