Calendari del Contribuent

Terminis de pagament
IBI Urbana 02/05/2017- 03/07/2017
IBI Rústica 01/09/2017- 02/11/2017
IAE 15/09/2017- 02/11/2017
IVTM (vehicles) 01/03/2017 – 02/05/2017
Taxa Escombr.1ª i 2 ª fracció. 02/05/2017- 03/07/2017 1ª. fracció

01/09/2017- 02/11/2017  2ª. fracció

 

Lloc i horari de pagament
El pagament es pot fer a qualsevol dels següents llocs:Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
Gran Via, 42
08600 Berga
Tel. 934 729 120
Fax. 938 221 807
Horaris de pagament
Dies: Dilluns a divendres
Horari:de 9:00 a 13:00 h
Sistema de pagament
En Efectiu
Transferència Bancària