Horari Deixalleria

Horari Deixalleria Mòbil 2019
El Consell Comarcal del Berguedà continuant el funcionament del servei de Deixataria Mòbil, com els altres anys i agraint sent faci tot el us possible, aquesta deixataria serà al municipi els matins a Sant Pau de Pinós i a les tardes a Santa Maria de Merlès els dies i al lloc que indiquem tot seguit :Sant Pau de Pinós : Davant la rectoria de Pinós.
Santa Maria de Merlès : Plaça de Santa Maria.

Dia i mes
Divendres 19 de Gener
Dilluns 19 de Febrer.
Dimarts 20 de Març.
Dijous  19 d’Abril.
Dimarts 21 de Maig.
Dimarts 18 de Juny.
Dilluns   22 de Juliol.
Dimecres 21 d’Agost.
Dijous 19 de Setembre.
          d’Octubre.
           de Novembre.
          de Desembre.

L’horari és de les 11.00 hores a les 14.00 hores al mati a Sant Pau de Pinós devant la Rectoria i de 15.00 hores a 18.00 hores a la tarda a Santa Maria de Merlès.

També recordem els tipus de residus que seran admissibles per part de particulars i son els següents :

Residus especials :
Fluorescents i llums de vapor de mercuri.
Pneumàtics de característiques de ciclomotor.
Bateries.
Dissolvents, pintures i vernissos.
Piles.
Frigorífics i electrodomèstics amb CFC.
Olis minerals usats de procedència de particulars.Residus Comarcals i assimilables:
Paper i cartró.
Vidres.
Plàstics.
Ferralla i metalls.
Fustes.
Tèxtils ( roba usada i similar ).
Altres electrodomèstics.Altres residus :
Runes i restes de construcció ( màxim 30 qgs – un sac ).
Residus verds.
Residus voluminosos.