Municipi

Situació geogràfica   

El municipi de Santa Maria de Merlès es troba a la comarca del berguedà a la vall mitja de la riera de Merlès, té una superfície de 51.4 km.2 i un altitud mes ó menys de 532 m. Limita amb el Lluçanès i el Bages, esta constituït per cinc nuclis: Santa Maria de Merles, Sant Martí de Merlès, Sant Pau de Pinós, Sant Miquel de Terradelles i La Molina, la riera els divideix en dos sectors, l’esquerra Santa Maria de Merlès i els altres tots son a la dreta.

mapa
Cartell amb el municipi
 

La riera de Merlès travessa de nord a sud tot el terme i te un cabal d’aigua molt important sent el principal afluent del Llobregat divideix els bisbats de Vic i Solsona, la seva vall es frondosa i està catalogada d’interès natural.

riera
Riera de Merlès
 

En tots aquets nuclis existeixen esglésies d’origen romànic.

La base econòmica es l’agricultura, la ramaderia principalment porcina i bovina, cultius de cereals i farratges, l’explotació forestal com a complement, i com a segona activitat cases de segona residencia, agroturisme, gastronomia i un càmping.

Com activitats de lleure cal destacar la pesca, la caça i el senderisme.

Llocs d’interès
Com a llocs d’interès podríem citar-ne varis com:El Pont de Sant Martí que està consolidat el segle XVIII.

pont
Pont de Sant Martí
 

L’església de Sant Martí de Merlès esmentada ja el any 976 amb una nau romànica i una volta del segle XVII.

stmarti
Església de Sant Martí de Merlès
 

Sant Pau de Pinós que en tenim referència l’any 1169 conservant-se l’abscís semicircular.

stpau
Sant Pau de Pinós
 

Sant Miquel de Terradelles que les primeres noticies les tenim l’any 1011 però l’edifici actual es del segle XII i en va ser restaurat l’any 1982.

stmiquel
Sant Miquel de Terradelles
 

L’ermita de la Mare de Deu de Ginabret en el nucli de Sant Pau de Pinós.

ginabret
L’ermita de la Mare de Deu de Ginabret
 

Santa Magdalena fou bastida l’any 1552 i renovada el 1896. Tots aquets llocs son d’interès entre altres.

sta-magdalena-1

Santa Magdalena
Santa Maria de Merlès església consagrada el 893 es va refer de nou en estil barroc el segle XVII.
esglesia

Església
Riera de Merlès espai d’interès natural.
Masos fortificats com la Costa de la Cavalleria, La Cortada, La Serra de Degollats…
Les runes del Castell de Merlès.
 
Cultura
El Castell de Merlès està situat en un turó sobre l’església de sant Martí de Merlès prop del Mas del Riambau, nomes sent conserva un llenç de mur del segleXII fet amb carreus col•locats en filades i una espitllera sobre un penyal.
L’església de Sant Martí de Merlès a l’esquerra de la riera s’uneix a la de Santa Maria e Merlès a l’altre banda (la dreta de la riera) per un antic pont medieval que encarà no existia l’any 893 quan es va consagrar l’església de Santa Maria. El degueren crear poc desprès els fidels de la part esquerra del riu que es consideraven del Bisbat de Vic, mentre els de la dreta eren del Bisbat d’Urgell en aquell temps.
Es tracta d’un interessant pont gòtic que fou consolidat el segle XVII consta de tres arcs, un de central mes apuntat i dos laterals de mig punt.
De l’església de Sant Martí en tenim noticies desde l’any 976 peró l’edifici preromànic fou substituït a mitja del segle XI per l’actual reformant-se el segle XVIII. Consta d’una nau romànica que es cobreix amb una volta del segle XVII, presbiteri quadrat i una porta a migdia. El campanar romànic es una torre quadrangular amb dues obertures d’arc mig punt que s’aixeca sobre la nau.
A uns 25 metres de l’església de Santa Maria de Merlès surt una pista que travessa la riera i porta a la de Sant Martí.